berita terkini dari JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

BERITA

AI: Kerajaan negeri komit...

KOTA KINABALU: Kerajaan negeri komited melaksanakan pelbagai inisiatif dan program untuk memperkasak...

Lebih Lanjut

PEKELILING PERKHIDMATAN N...

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk menteapkan kadar dan peraturan bagi meraikan Perkhidmata...

Lebih Lanjut

PEKELILING PERKHIDMATAN N...

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan Negeri berkaitan penamb...

Lebih Lanjut

Pekeliling Perkhidmatan N...

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi Bantuan Khas Kew...

Lebih Lanjut

Pekeliling Perkhidmatan ...

Permohonan keluar pejabat menggunakan Sistem Keluar Pejabat sahaja tanpa perlu mengisi borang Lampir...

Lebih Lanjut

Operasi Pejabat Kerajaan ...

Operasi Pejabat Kerajaan Negeri Dengan Kehadiran Ke Pejabat Pada Tahap 100% berkuatkuasa mulai 1 Ma...

Lebih Lanjut

Pengumuman Terkini dan Akan Datang

PENGUMUMAN

Notis Simulasi Pemulihan Bencana ICT 2023

Arahan ini bertujuan untuk memaklumkan kerja-kerja Simulasi Pemulihan Bencana ICT 2023

Lebih Lanjut

EDARAN SURAT ARAHAN YAB KETUA MENTERI NO.1 TAHUN 2023 DAN SURAT PEKELILING INTEGRITI PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PIPANS) BILANGAN 1 TAHUN 2023

Arahan ini dikeluarkan bertujuan untuk mewujudkan, menetapkan pelaksanaan dan kawal selia Pekeliling Integriti Perkhidmatan Negeri Sabah (PIPANS)

Lebih Lanjut

PEKELILING INTEGRITI PERKHIDMATAN NEGERI SABAH PIPANS BILANGAN 1 TAHUN 2023

Pekeliling Integriti Perkhidmatan Negeri Sabah PIPANS Bilangan 1 Tahun 2023 ini bertujuan untuk memaklumkan keputusan Kerajaan Negeri Sabah berhubung penubuhan Bahagian Integriti dan Governans Negeri Sabah BIGoNS sebagai entiti induk dalam pengurusan Governans Integriti dan Antirasuah GIA di Pentadbiran Negeri Sabah.

Lebih Lanjut

PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BIL. 7 /2022 PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan Negeri berkaitan penambahbaikan kemudahan cuti bagi pegawai Perkhidmatan Awam Negeri.

Lebih Lanjut

PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH 7/2022 : PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI

Lebih Lanjut

Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah Bil. 8/2022 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk memberi Bantuan Khas Kewangan Tahun 2023 kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam Negeri.

Lebih Lanjut

Tender dan Sebutharga JPKN

TENDER/SEBUTHARGA

Tender/Sebutharga Tajuk Perolehan Tarikh Tutup
JPKN/2024/08 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN FIREWALL BAGI AGENSI SELIAAN JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN FIREWALL BAGI AGENSI SELIAAN JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI 2024-02-22
JPKN/2024/07 ANDROID TABLET BAGI KEGUNAAN AHLI MESYUARAT MAJLIS PERANCANG NEGERI (MPN) SABAH PEROLEHAN ANDROID TABLET BAGI KEGUNAAN AHLI MESYUARAT MAJLIS PERANCANG NEGERI (MPN) SABAH 2024-02-09
JPKN/2024/05 PENYELENGGARAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN PERKAKASAN DELL HCI PUSAT PEMULIHAN BENCANA NEGERI JPKN MEMPERBAHARUI PENYELENGGARAAN PERKHIDMATAN SOKONGAN PERKAKASAN DELL HCI PUSAT PEMULIHAN BENCANA NEGERI JPKN 2024-02-02
JPKN/2024/06 MENAIKTARAF RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) KOMPUTER PELAYAN BAGI INFRASTRUKTUR PUSAT DATA KERAJAAN NEGERI PEROLEHAN MENAIKTARAF RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) KOMPUTER PELAYAN BAGI INFRASTRUKTUR PUSAT DATA KERAJAAN NEGERI 2024-02-02
JPKN/2024/04 TABLET BAGI KEGUNAAN PEGAWAI DI AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH PEROLEHAN TABLET BAGI KEGUNAAN PEGAWAI DI AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH 2024-02-01
JPKN/2024/03 PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ZOOM BAGI AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH PEROLEHAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ZOOM BAGI AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH 2024-01-26
JPKN/2024/01 PERKHIDMATAN SEWA GUNA PERALATAN ICT UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH 2023-11-30
JPKN/2024/02 PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI 2023-11-30