BENGKEL PEMURNIAN PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN SEKTOR AWAM NEGERI SABAH SIRI 1
2022-10-05

BENGKEL PEMURNIAN PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN SEKTOR AWAM NEGERI SABAH SIRI 1 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah pada 5hb Oktober 2022. Bengkel ini adalah kesinambungan daripada Bengkel Kajian Semula Pelan Strategik & Penetapan Hala Tuju JPKN yang mana membincangkan dan menetapkan semula hala tuju domain-domain ICT dalam JPKN serta menambahbaik pelan strategik JPKN selaras hala tuju yang dirancang.

Lawatan ke MyCyberSecurity Clinic (myCSC), Fakulti Komputeran dan Informatik, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
2022-09-26

JPKN telah mengadakan lawatan ke MyCyberSecurity Clinic (myCSC), Fakulti Komputeran dan Informatik, Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada 26 September 2022, bertujuan untuk membincangkan pembinaan kerjasama JPKN dan UMS dalam bidang forensik digital. Rombongan JPKN diketuai oleh Timbalan Pengarah dan disertai oleh beberapa ahli pasukan Sabah Government Computer Security Incident Response Team (sgCSIRT). Ketibaan rombongan disambut oleh Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Hanafi Ahmad Hijazi (Dekan Fakulti), Prof. Madya Dr. Ag. Asri Ag. Ibrahim (CIO UMS) dan Ts. Dr. Leau Yu Beng (Penyelaras MyCSC).

BENGKEL KAJIAN SEMULA PELAN STRATEGIK & PENETAPAN HALA TUJU JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI
2022-09-24

BENGKEL KAJIAN SEMULA PELAN STRATEGIK & PENETAPAN HALA TUJU JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI bertempat di Sutera Harbour Resort, Kota Kinabalu pada 23hb - 24hb september 2022. Bengkel ini membincangkan dan menetapkan semula hala tuju domain-domain ICT dalam JPKN serta menambahbaik pelan strategik JPKN selaras hala tuju yang dirancang.

Lawatan Bahagian Pentadbiran Pengurusan ke Pejabat Cawangan JPKN
2022-09-23

Lawatan Bahagian Pentadbiran Pengurusan ke Pejabat Cawangan JPKN. Tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk memantau pengurusan pentadbiran di semua pejabat JPKN Cawangan meliputi aspek kakitangan, rekod, aset, kenderaan, kaunter, bangunan dan kemudahan. Ianya diharapkan dapat memantapkan pengurusan pentadbiran di pejabat tersebut.

Konvesyen Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) Malaysia 2022
2022-09-22

Konvesyen Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) Malaysia 2022, anjuran Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA), Majlis Keselamatan Negara (MKN), yang diadakan pada 20-22 September 2022 di Putrajaya telah dihadiri oleh Puan Pengarah dan KPP(Keselamatan Siber). Dengan tema "Ke Arah Perkhidmatan Digital Yang Selamat di Malaysia", konvensyen ini dihadiri 400 delegasi, menampilkan 31 orang penceramah, 21 pempamer, dan 4 sesi perbincangan panel. Konvensyen ini telah membincangkan pelbagai topik penting, termasuk yang berikut: (1) Keselamatan Digital: Peranan dan Tanggungjawab ICTSO / CISO (2) Lanskap Keselamatan Digital: Isu, Cabaran dan Ancaman Keselamatan Siber Negara (3) Ransomware Attack: Cases In Malaysia & How To Protect (4) High Profile Cyber Attacks on Critical Infrastructure (5) Cyber Attack is Inevitable: How do you recover from one (6) Blockchain dalam Perkhidmatan Awam (7) Digital Trust, Digital Security and Paperless Transformation (8 ) Date Leakage Technology: How Organisations Protect Their Digital Information? (9) Cyber Crisis: We Are All Targets (10) Cloud Security

SEMINAR ICT SEKTOR AWAM NEGERI WILAYAH PEDALAMAN ATAS
2022-09-14

SEMINAR ICT SEKTOR AWAM NEGERI WILAYAH PEDALAMAN ATAS betemakan "INOVASI DIGITAL MEMPERKASA SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM" yang dirasmikan oleh YB DATUK YAKUB KHAN Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Seminar ini bertujuan bagi memberi kesedaran kepada para peserta mengenai dengan kepentingan mengoptimumkan perkembangan teknologi ICT yang pesat bagi membantu meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dan menjayakan inisiatif Kerajaan memaju ekonomi digital negara; Mengembangkan budaya pembelajaran berterusan bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang positif terhadap penggunaan ICT dan inovasi digital yang diperkenalkan dan; Menyediakan medan pertemuan kepada penjawat awam di peringkat daerah/wilayah untuk perbincangan dan mewujudkan kerjasama strategik sesama agensi dalam aspek peningkatan penyampaian perkhidmatan Kerajaan Digital.

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
2022-09-13

Sesi perbincangan bagi memastikan sistem pengurusan kualiti sentiasa berkesan dan sesuai untuk dilaksanakan. MKSP dipengurusi oleh ketua Jabatan dan urusetia adalah wakil daripada Bahagian Komunikasi Korporat dan Bahagian - bahagian di Ibu pejabat JPKN.

BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area)
2022-09-08

BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) adalah merupakan program kerjasama ekonomi antara kerajaan yang dijangka menggalakkan pertumbuhan sektor swasta yang diterajui dan didorong oleh pasaran. JPKN adalah antara wakil pihak Malaysia yang telah dijemput bersama bagi menyertai Mesyuarat ICT Cluster Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) yang ke 9. Mesyuarat ini telah diadakan di Bali Indonesia yang berlangsung selama 2 hari iaitu pada 7 dan 8 September 2022.

Memorandum Persefahaman (MoU) antara Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) dan CyberSecurity Malaysia (CSM)
2022-08-25

Satu Memorandum Persefahaman (MoU) antara Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) dan CyberSecurity Malaysia (CSM) telah ditandatangani pada 25 Ogos 2022, bertujuan untuk mengesahkan kerjasama bagi melaksanakan Program CyberGuru di Negeri Sabah, dengan berfokuskan program Pensijilan Certified Information Security Awareness Manager (CISAM). Ia merupakan satu program latihan dan pensijilan ikhtisas yang memberi pengetahuan praktikal bagi membolehkan para pegawai perkhidmatan awam Sabah membangun dan mengurus program kesedaran keselamatan siber dalam organisasi mereka. MoU ini dimeterai berdasarkan keperluan utama untuk memperkasa pelaksanaan program kesedaran keselamatan siber yang dijalankan ketika ini, iaitu ia perlu diuruskan dengan lebih teratur di dalam setiap organisasi, di mana ini memerlukan pegawai dalam organisasi yang terlatih untuk membantu JPKN dalam meningkatkan tahap kesedaran keselamatan siber.

Peperiksaan Perkhidmatan Bagi Juruteknik Komputer Gred FT19-JPKN
2022-08-17

Peperiksaan Perkhidmatan Bagi Juruteknik Komputer Gred FT19-JPKN Bahagian A & B bertempat di Dewan Serbaguna, JPKN, Menara Kinabalu.

SEMINAR ICT SEKTOR AWAM NEGERI WILAYAH TAWAU
2022-08-17

SEMINAR ICT SEKTOR AWAM NEGERI WILAYAH TAWAU. Seminar ini bertujuan bagi memberi kesedaran kepada para peserta mengenai dengan kepentingan mengoptimumkan perkembangan teknologi ICT yang pesat bagi membantu meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dan menjayakan inisiatif Kerajaan memaju ekonomi digital negara; Mengembangkan budaya pembelajaran berterusan bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang positif terhadap penggunaan ICT dan inovasi digital yang diperkenalkan dan; Menyediakan medan pertemuan kepada penjawat awam di peringkat daerah/wilayah untuk perbincangan dan mewujudkan kerjasama strategik sesama agensi dalam aspek peningkatan penyampaian perkhidmatan Kerajaan Digital.

Persidangan Cyber Security Asia 2022
2022-08-15

Kuala Lumpur, 15/8/2022 - Persidangan Cyber Security Asia 2022 yang diadakan pada 15-16 Ogos 2022 dihadiri oleh 2 orang pegawai Bahagian Keselamatan Siber dan juga dari KSIT Jabatan Air Negeri Sabah. Dengan tema "Developing Cyber Resilience for a Future Ready Organization", persidangan tahunan bertaraf antarabangsa ini menampilkan penceramah dan panelis perbincangan dari pelbagai negara termasuk Australia, India, Ukraine, Singapura, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Persidangan kali ini memberi penekanan terhadap jenayah dan serangan siber yang terus meningkat melalui pencerobohan data dan perisian tebusan (ransomware). Ia membincangkan keperluan membina strategi keselamatan yang lebih luas dan berpemikiran ke hadapan (forward-thinking), dibantu oleh penyelesaian teknologi yang sepadan, demi meminimakan risiko dan melangkah ke masa depan digital dengan lebih yakin.

Program Audit Dalam MS ISO 9001:2015 JPKN
2022-08-09

Bagi pelaksanaan audit dalaman MS ISO 9001:2015 tahun ini, audit akan dijalankan secara bersemuka (fizikal) untuk semua bahagian termasuk JPKN Cawangan Bandaraya. Manakala untuk cawangan yang lain, audit akan dijalankan secara atas talian (Zoom Meeting). Program ini adalah bagi memastikan semua dokumen yang berkaitan disediakan serta memberi pemakluman kepada pegawai-pegawai di bahagian di ibu pejabat agar memberikan kerjasama kepada juruaudit dalaman agar proses pengauditan dapat berjalan dengan lancar. Untuk makluman, terdapat dua (2) skop baharu dalam pelaksanaan audit iaitu Pengurusan Keselamatan Siber dan JPKN Cawangan Bandaraya.

Bengkel Kajian Semula Pelan Strategik JPKN 2021-2025 Dan Pelaporan Status & Pelaksanaan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Sektor Awam 2021-2025
2022-08-02

Bengkel Kajian Semula Pelan Strategik JPKN 2021-2025 Dan Pelaporan Status & Pelaksanaan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Sektor Awam 2021-2025

LAWATAN KERJA RASMI JPKN BERSAMA SABAHNET KE JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA
2022-07-14

Lawatan ini bertujuan bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada orang awam dan memantau pelaksanaan pembangunan ICT Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah (JPDS) W.P Labuan . Program ini akan menjadi usaha berterusan jabatan untuk memastikan semua isu berkaitan ICT ditangani sewajarnya untuk Transformasi Digital yang progresif.

Engagement Workshop INDEKS KEGEMBIRAAN ORGANISASI BERPRESTASI TINGGI (I-KOBT) TAHUN 2021
2022-07-07

7/7/2022 Engagement Workshop INDEKS KEGEMBIRAAN ORGANISASI BERPRESTASI TINGGI (I-KOBT) TAHUN 2021 Bertempat di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah

Majlis Penutupan Minggu Integriti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Tahun 2022
2022-07-04

4/7/2022 Majlis Penutupan Minggu Integriti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Tahun 2022 bertempat di Ming Garden Hotel & Residences.

Program TEATALK JPKN Tahun 2022 Siri 2
2022-06-30

30/6/2022 Program TEATALK JPKN Tahun 2022 Siri 2. Program ini merupakan salah satu program peningkatan motivasi dan kompetensi bagi setiap pegawai di jabatan ini yang telah dirancang melalui pelaksanaan Sesi Tea Talk. Program ini juga bertujuan untuk memupuk semangat kebolehan para peserta menyampaikan idea secara lisan dengan terang, berkesan dan penuh yakin.

SENAMROBIK & SUKANEKA Sempena Minggu Integriti KSTI Tahun 2022
2022-06-30

30/6/2022 SENAMROBIK & SUKANEKA Sempena Minggu Integriti KSTI Tahun 2022 anjuran sabahnet dan SSTC bertempat di gelanggang bola tampar, perpustakaan negeri sabah.

Pertandingan PIDATO sempena minggu integriti KSTI tahun 2022
2022-06-29

29/6/2022 Pertandingan PIDATO sempena minggu integriti KSTI tahun 2022. Dirasmikan Oleh: Yg. Bhg. Puan Maria Chong Timbalan Setiausaha Tetap 1, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Bertempat di Auditorium Perpustakaan Negeri Sabah, Aras 8, Jalan Tasik off Jalan Maktab IPG Gaya, Kota Kinabalu

Bengkel ICT Masjid-masjid Negeri Sabah Siri 2
2022-06-29

29/6/2022 Bengkel ICT Masjid-masjid Negeri Sabah Siri 2 berlangsung pada 27-29 june 2022. Program ini merupakan kerjasama tiga (3) agensi iaitu: Himpunan masjid-masjid Negeri Sabah, Jabatan hal ehwal agama islam, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri. Objektif penganjuran bengkel ict ini adalah memberi pendedahan mengenai penggunaan aplikasi ICT dan teknologi baharu yang menggalakkan penggunaan pendigitalan khususnya di peringkat Masjid-masjid Negeri Sabah dan seterusnya berupaya untuk membawa perubahan yang positif bagi setiap masjid, komuniti mahupun individu secara keseluruhannya.

Majlis Minggu Integriti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah 2022
2022-06-27

27/6/2022 Majlis Minggu Integriti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah 2022 bertempat di Hotel Le Meridien, Kota Kinabalu.

Cyber Security Challenges and Current Capabilities of the Sabah State Government
2022-06-23

23/6/2022 Ts. Ebenezer Godomon, Ketua Penolong Pengarah (Keselamatan Siber), Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, telah menyampaikan taklimat bertajuk "Cyber Security Challenges and Current Capabilities of the Sabah State Government" pada 22 Jun 2022 di Persidangan Cyber Intelligence Asia 2022 yang diadakan di Jakarta, Indonesia. Persidangan tahunan ini mengumpulkan para pakar keselamatan siber di rantau Asia untuk membincangkan strategi, dasar, peta jalan (road map) dan jenayah siber terkini yang dihadapi di peringkat kebangsaan masing-masing dan juga yang merentas rantau.

SESI UJI BAKAT PERTANDINGAN PIDATO JPKN SEMPENA MINGGU INTEGRITI KSTI
2022-06-23

23/6/2022 SESI UJI BAKAT PERTANDINGAN PIDATO JPKN SEMPENA MINGGU INTEGRITI KSTI Tarikh: 23 Jun 2022 Masa: 10 pagi Tempat: Multipurpose Hall (MPH), Tingkat 6, JPKN

Lawatan Kerja Sektor Keselamatan ICT, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK), University Malaysia Sabah
2022-06-20

20/6/2022 Lawatan Kerja Sektor Keselamatan ICT, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK), University Malaysia Sabah ke Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri. Tujuan lawatan ini adalah untuk perbincangan/perkongsian pengalaman pengurusan Keselamatan Siber , dan Pengurusan Pusat Data.

Lawatan Kerja Rasmi Jpkn Bersama Sabahnet Ke Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri Wilayah Pedalaman Bawah.
2022-06-13

13/6/2022 [HARI PERTAMA] Lawatan Kerja Rasmi Jpkn Bersama Sabahnet Ke Jabatan danAgensi Kerajaan Negeri Wilayah Pedalaman Bawah. Lawatan ini bertujuan bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada orang awam dan memantau pelaksanaan pembangunan ICT Wilayah Pedalaman Bawah. Program ini akan menjadi usaha berterusan jabatan untuk memastikan semua isu berkaitan ICT ditangani sewajarnya untuk Transformasi Digital yang progresif.

KONVENSYEN JURUTEKNIK SEKTOR AWAM NEGERI SABAH TAHUN 2022
2022-05-26

26/5/2022 KONVENSYEN JURUTEKNIK SEKTOR AWAM NEGERI SABAH TAHUN 2022 (Memperkasa Perkhidmatan Digital Norma Baharu) bertempat di Palace Hotel, Kota Kinabalu. Sesuai dengan objektif penganjuran konvensyen ini yang mana memberi pendedahan mengenai teknologi baharu yang menggalakkan pengunaan pendigitalan khususnya dalam norma baharu yang merangkumi semua aspek dan seterusnya berupaya untuk membawa perubahan yang positif bagi sesebuah organisasi, komuniti dan sektor awam secara keseluruhannya.

Kunjungan Hormat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDM) ke Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
2022-05-25

24/5/2022 Kunjungan Hormat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDM) ke Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri. Kunjungan ini bertujuan bagi membentuk jalinan kerjasama antara JPKN & LHDNM Negeri Sabah dalam rangka perancangan asas cukai.

JEMPUTAN KE PERJUMPAAN BERSAMA ROMBONGAN JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS) KE BAHAGIAN PENTADBIRAN SYARIAH JHEAINS.
2022-05-25

25/5/2022 JEMPUTAN KE PERJUMPAAN BERSAMA ROMBONGAN JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS) KE BAHAGIAN PENTADBIRAN SYARIAH JHEAINS. Sukacita dimaklumkan rombongan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah membuat lawatan kerja ke Bahagian Pentadbiran Syariah JHEAINS bagi tujuan mengambil pengalaman JHEAINS sebagai model dalam menjayakan sistem dan perkhidmatan secara dalam talian khusus dalam perkhidmatan nikah, cerai dan ruju. Selain itu juga dalam menjayakan hasrat perkhidmatan kerajaan digital (latihan intensif, kepakaran dan sebagainya). JPKN selaku pembangun dan pengendali sistem-sistem tersebut telah berkongsi ilmu dan pengalaman bersama pihak JAIS.

Program Pengukuhan Perpaduan Kakitangan JPKN 2022 anjuran KESITER
2022-05-24

Program Pengukuhan Perpaduan Kakitangan JPKN 2022 anjuran KESITER Tarikh: 23 Mei 2022 (Isnin) Masa: 11:00 pagi – 12:15 tengah hari Tempat: Dewan Serbaguna JPKN, Aras 6 Menara Kinabalu Tema: Raya Kaamatan (Pakaian tradisional / Tradisional fusion)

PROGRAM KLINIK SOLAT JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI Anjuran PERKIS JPKN
2022-05-23

PROGRAM KLINIK SOLAT JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI Anjuran PERKIS-JPKN Tarikh: 23 Mei 2022 (Isnin) | 22 Syawal 1443H Masa : 8.30 Pagi - 10.45 Pagi Tempat : Dewan Serbaguna, Tingkat 6, JPKN, Bangunan Menara Kinabalu

Program Lawatan Teknikal Inovasi Digital 2022
2022-05-19

18/5/2022 Program Lawatan Teknikal Inovasi Digital 2022 National Cyber Security Agency, Malaysia CyberSecurity Malaysia bertempat di Menara Cyber Axis, Cyberjaya. Tujuan lawatan ini diadakan adalah bagi menyediakan platform untuk menjana idea dan mendapatkan penjelasan berkenaan penyelesaian sains, teknologi dan inovasi yang berpotensi dilaksanakan di Sabah, dengan berfokuskan pengkomputeran awan dan keselamatan siber; di samping melaksanakan engagement / networking dengan organisasi persekutuan & swasta, bagi menyokong Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Lawatan in terdiri daripada pegawai-pegawai Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) dan Sabah Net Sdn. Bhd.

Taklimat Hala Tuju JPKN & Perstrukturan Semula Organisasi
2022-05-13

Taklimat Hala Tuju JPKN & Perstrukturan semula organisasi bertempat di Bilik Mesyuarat Utama, JPKN, Aras 7, Menara Kinabalu dan melalui aplikasi zoom.

MAJLIS PELANCARAN PELAN STRATEGIK KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI SABAH 2022 - 2025
2022-04-25

25/4/2022 MAJLIS PELANCARAN PELAN STRATEGIK KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI SABAH 2022 - 2025 Disempurnakan Oleh: YB. DATUK HAJI YAKUB KHAN (MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI SABAH) 25 APRIL 2022 | 4:30PM LE MERIDIEN HOTEL, KOTA KINABALU SABAH

MAJLIS PEMANTAPAN NILAI MURNI DAN SILATURRAHIM KAKITANGAN JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI
2022-04-22

21/4/2022 MAJLIS PEMANTAPAN NILAI MURNI DAN SILATURRAHIM KAKITANGAN JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI Tarikh: 21 April 2022/19 Ramadhan 1443H (Khamis) Masa : 04:30 PM Tempat : Tingkat 6, Dewan Serbaguna JPKN, Blok A, Bangunan Menara Kinabalu Acara: -Majlis Khatam Al-Quran -Ceramah Ramadan -Majlis Berbuka Puasa -Solat Maghrib, Isyak & Tarawih

Program Kasih Kebajikan KESITER 2022
2022-04-22

22/4/2022 Program Kasih Kebajikan KESITER kongsi rezeki bersama anak-anak yatim tahun 2022. Program serahan barang keperluan dan duit raya hasil kutipan sumbangan ahli - ahli KESITER kepada anak - anak yatim Rumah Amal Kasih.

Program TEATALK JPKN Tahun 2022 Siri 1.
2022-04-21

21/4/2022 Program TEATALK JPKN Tahun 2022 Siri 1.Program ini merupakan salah satu program peningkatan motivasi dan kompetensi bagi setiap pegawai di jabatan ini yang telah dirancang melalui pelaksanaan Sesi Tea Talk. Program ini juga bertujuan untuk memupuk semangat kebolehan para peserta menyampaikan idea secara lisan dengan terang, berkesan dan penuh yakin.

Program Jom Baca Bersama Untuk 10 Minit Peringkat Negeri Sabah Tahun 2022
2022-04-21

21/4/2022 Program Jom Baca Bersama Untuk 10 Minit Peringkat Negeri Sabah Tahun 2022 melalui aplikasi zoom / youtube di tempat masing-masing.

Kempen Derma Darah KESITER
2022-04-01

31/3/2022 Seramai 37 orang yang menyertai dan 30 orang berjaya untuk menyumbang darah sempena Kempen Derma Darah KESITER yang bertempat di Ruang Legar Aras 6, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Menara Kinabalu. Terima kasih diatas sokongan yang diberikan kepada KESITER bagi menjayakan kempen derma darah ini dan semoga Allah membalas semua kebaikan tuan/puan dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.

Mesyuarat Agung KESITER 2021-2022
2022-03-31

31/3/2022 Mesyuarat Agung KESITER 2021/2022 yang dihadiri oleh Puan Pengarah JPKN dan warga JPKN bertempat di Dewan Serbaguna, Aras 6, Menara Kinabalu, Kota Kinabalu

Hari Terakhir Showcase Sabah Maju Jaya Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah
2022-03-30

30/3/2022 Hari Terakhir Showcase Sabah Maju Jaya Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bertempat di Ruang Legar Kinabatangan 1&2, Aras 2, Sabah International Convention Centre(SICC). Terima Kasih kepada semua pengunjung yang telah berkunjung ke showcase SMJ KSTI.

EKADASA SABAH MAJU JAYA 2022
2022-03-30

30/3/2022 EKADASA SABAH MAJU JAYA 2022 Bertempat di Dewan Sipadan 2 & 3, Aras 4, Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Sabah

Majlis Sambutan Setahun Hala Tuju Sabah Maju Jaya
2022-03-29

29/3/2022 Majlis Sambutan Setahun Hala Tuju Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan Smj 1.0 (2021-2025) disempurnakan oleh YAB Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Bin Haji Noor bertempat di Sabah International Convention Centre (SICC)

Showcase Sabah Maju Jaya Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah
2022-03-28

28/3/2022 Sorotan Gambar Showcase Sabah Maju Jaya Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bertempat di Ruang Legar Kinabatangan 1&2, Aras 2, Sabah International Convention Centre(SICC)

Sabah Net Sdn. Bhd. Visit DUN
2022-03-03

Sabah Net, together with Ministry of Science, Technology and Innovation (KSTI), Sabah State Computer Services Department (JPKN) team, Malaysian Communication and Multimedia Commission (MCMC) team, and all telcos representative carried out a site visit to DUN to assess its internet coverage and performance readiness this morning.

AMANAT SKN 2022
2022-03-03

[3/3/2021] Kakitangan Ibu Pejabat, Cawangan dan KSIT JPKN turut menyaksikan Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah,YB Datuk Seri Panglima Sr. Haji Safar bin Untong, JP secara Live Stream di lokasi masing-masing.

Mesyuarat Pemurnian Aktiviti Latihan JPSM
2022-02-10

9/2/2022 Mesyuarat Pemurnian Aktiviti Latihan JPSM dan Jabatan / Agensi Di Bawah Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi

Pelancaran Program Sudut Hijau Pejabat JPKN
2022-02-03

3/2/2022 Pelancaran Program Sudut Hijau Pejabat JPKN Melalui Kempen Menanam Pokok Bunga disempurnakan oleh Ybhg. Puan Ernywati Dewi Abas Pengarah JPKN bertempat di Multipurpose Hall (MPH) Tingkat 6, Menara Kinabalu.

LAWATAN KERJA RASMI ROMBONGAN JPKN BERSAMA SABAHNET KE JABATAN-JABATAN KERAJAAN NEGERI WILAYAH SANDAKAN PADA 24 - 26 JANUARI 2022
2022-01-24

(24/1/2022 - 26/1/2022) Lawatan ini bertujuan bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada orang awam dan memantau pelaksanaan pembangunan ICT Wilayah Sandakan sekaligus dengan Mesyuarat CIO AKNS wilayah Sandakan. Program ini akan menjadi usaha berterusan jabatan untuk memastikan semua isu berkaitan ICT ditangani sewajarnya untuk transformasi digital yang progresif.

Lawatan Kerja Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ke Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri .
2022-01-19

Tujuan lawatan ini adalah bagi membincangkan permohonan penempatan Sistem i-Huni di Pusat Data Kerajaan Negeri.

BENGKEL PENETAPAN DASAR DAN PELAN STRATEGIK KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
2022-01-13

Pengauditan Pematuhan Perolehan JPKN Tahun 2021 oleh Jabatan Audit Negara
2022-01-12

lawatan kerja SEDIA ke ibu pejabat Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri.
2022-01-11

lawatan ini bertujuan bagi taklimat/demo sistem-sistem aplikasi elektronik dan pusat data.

MAJLIS RAMAH MESRA YB MENTERI KSTI Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah BERSAMA WARGA JPKN pada 8:00 pagi | 7 Januari 2022 , Jumaat bertempat di Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Menara Kinabalu, Kota Kinabalu.
2022-01-07

Perasmian Studio Maya JPKN

Majlis Amanat YB Menteri Sains, Teknologi & Inovasi Sabah bertempat di Sabah International Convention Centre (SICC)
2022-01-06

LAWATAN KERJA RASMI ROMBONGAN JPKN BERSAMA SABAHNET KE JABATAN-JABATAN KERAJAAN NEGERI WILAYAH PANTAI BARAT UTAMA PADA 3 - 5 JANUARI 2022
2022-01-03

(3/1/2022 - 5/1/2022) Lawatan ini bertujuan bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada orang awam dan memantau pelaksanaan pembangunan ICT Wilayah Pantai Barat Utama. Program ini akan menjadi usaha berterusan jabatan untuk memastikan semua isu berkaitan ICT ditangani sewajarnya untuk transformasi digital yang progresif.