PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN SEKTOR AWAM NEGERI SABAH 2021-2025

Terbitan edisi kedua ini merangkumi pelan-pelan strategik edisi pertama yang telah dikemaskini dan diberi nama baru iaitu "PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN SEKTOR AWAM NEGERI SABAH". Pelan strategik ini digubal bertujuan untuk menerangkan hala tuju perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan penggunaan ICT bagi tempoh 5 tahun bermula 2021 hingga 2025.

Pelan Strategik JPKN 2021-2025

Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) berperanan memberikan perkhidmatan dan pembangunan ICT yang merangkumi Perancangan dan Konsultasi ICT, Pembangunan Sistem-Sistem Aplikasi, Perkhidmatan Sokongan Rangkaian ICT, Perkhidmatan Multimedia, Perkhidmatan Pusat Data dan Pengurusan Keselamatan Siber untuk semua Agensi Kerajaan Negeri Sabah (AKNS).