Peperiksaan Perkhidmatan Bagi Juruteknik Komputer Gred FT19-JPKN

Tarikh: 2022-08-17

Peperiksaan Perkhidmatan Bagi Juruteknik Komputer Gred FT19-JPKN Bahagian A & B bertempat di Dewan Serbaguna, JPKN, Menara Kinabalu.