BENGKEL PEMURNIAN PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN SEKTOR AWAM NEGERI SABAH SIRI 1

Tarikh: 2022-10-05

BENGKEL PEMURNIAN PELAN STRATEGIK PENDIGITALAN SEKTOR AWAM NEGERI SABAH SIRI 1 bertempat di Bilik Mesyuarat Utama Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah pada 5hb Oktober 2022. Bengkel ini adalah kesinambungan daripada Bengkel Kajian Semula Pelan Strategik & Penetapan Hala Tuju JPKN yang mana membincangkan dan menetapkan semula hala tuju domain-domain ICT dalam JPKN serta menambahbaik pelan strategik JPKN selaras hala tuju yang dirancang.