Tarikh: 2022-04-07

Kegunaan untuk mencatat masa kehadiran kakitangan kerajaan negeri sabah yang bekerja dari rumah / work from home contohnya masa tempoh pandemik. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2022-04-27

Berfungsi daripada manual kepada secara atas talian untuk memudahkan dan mempercepatkan proses tempahan fasiliti dangan lebih sistematik serta teratur. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2022-04-27

Sistem ini bertujuan untuk mengurus Permohonan Kebenaran Keluar Pejabat di dalam dan di luar Daerah.Sistem ini akan menggantikan Sistem Izin Keluar Daerah dan Pergerakan. Ketua Jabatan atau Ketua Bahagian akan memberi kelulusan pada setiap permohonan. Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2022-05-02

- Mel dokumen antara jabatan - Pengurusan fail Keluar Masuk Pejabat Klik untuk lihat butiran