Sistem M-tas

Tarikh: 2022-04-07

Kegunaan untuk mencatat masa kehadiran kakitangan kerajaan negeri sabah yang bekerja dari rumah / work from home contohnya masa tempoh pandemik.

Lihat Lanjut


Sistem Tempahan Fasiliti

Tarikh: 2022-04-27

Berfungsi daripada manual kepada secara atas talian untuk memudahkan dan mempercepatkan proses tempahan fasiliti dangan lebih sistematik serta teratur.

Lihat Lanjut


Sistem Keluar Pejabat versi 1.0

Tarikh: 2022-04-27

Sistem ini bertujuan untuk mengurus Permohonan Kebenaran Keluar Pejabat di dalam dan di luar Daerah.Sistem ini akan menggantikan Sistem Izin Keluar Daerah dan Pergerakan. Ketua Jabatan atau Ketua Bahagian akan memberi kelulusan pada setiap permohonan.

Lihat Lanjut


Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik SPDE V2

Tarikh: 2022-05-02

- Mel dokumen antara jabatan - Pengurusan fail Keluar Masuk Pejabat

Lihat Lanjut