PD BIL.1/2022 GARIS PANDUAN PENGURUSAN TATATERTIB JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

Tarikh: 2022-08-19

Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan untuk pengurusan kes tatatertib kakitangan JPKN berkuatkuasa mulai 1 September 2022

Lihat Lanjut


PD BIL.2/2022 Pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi (WBF) di Agensi Kerajaan Negeri Sabah bagi Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

Tarikh: 2022-09-26


Lihat Lanjut


PD BIL.3/2022 Garis Panduan Tuntutan Elaun Perjalanan JPKN

Tarikh: 2022-10-17

Panduan tuntutan elaun perjalanan JPKN

Lihat Lanjut


PD JPKN Bil.1/2023 Standard Operating Procedure(SOP) Pengurusan Pembayaran Katerer Melalui Koperasi JPKN

Tarikh: 2023-01-03

SOP ini disediakan sebagai panduan untuk pengurusan pembayaran katerer melalui koperasi Jpkn Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2023

Lihat Lanjut


PD JPKN Bil.2/2023 berkenaan Langkah untuk mengatasi keberhutangan berat di kalangan anggota perkhidmatan awam

Tarikh: 2023-01-04

Rujukan berkenaan Langkah untuk mengatasi keberhutangan berat di kalangan anggota perkhidmatan awam

Lihat Lanjut


PD JPKN Bil.4/2023 berkenaan Tahap Risiko Penyalahgunaan Dadah di Kalangan Warga Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

Tarikh: 2023-01-30

Rujukan Tahap Risiko Penyalahgunaan Dadah di Kalangan Warga Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

Lihat Lanjut


PD JPKN Bil.5/2023 berkenaan Tanggungjawab Penjawat Awam Melindungi Maklumat Rahsia dan Terperingkat Jabatan

Tarikh: 2023-02-03

Rujukan Tanggungjawab Penjawat Awam Melindungi Maklumat Rahsia dan Terperingkat Jabatan

Lihat Lanjut


PD JPKN Bil.6/2023 berkenaan Larangan Menyertai Judi Atas Talian Pada Waktu Bekerja Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

Tarikh: 2023-02-06

Rujukan berkenaan Larangan Menyertai Judi Atas Talian Pada Waktu Bekerja Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

Lihat Lanjut


PD JPKN Bil.3/2023 berkenaan Pengisian Sistem Keluar Pejabat bagi Tujuan Urusan Rasmi dan Tidak Rasmi Kerajaan

Tarikh: 2023-02-25

Rujukan Pengisian Sistem Keluar Pejabat bagi Tujuan Urusan Rasmi dan Tidak Rasmi Kerajaan

Lihat Lanjut