Tarikh: 2022-08-19

Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan untuk pengurusan kes tatatertib kakitangan JPKN berkuatkuasa mulai 1 September 2022 Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2022-09-26

Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2022-10-17

Panduan tuntutan elaun perjalanan JPKN Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2023-01-03

SOP ini disediakan sebagai panduan untuk pengurusan pembayaran katerer melalui koperasi Jpkn Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2023 Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2023-01-04

Rujukan berkenaan Langkah untuk mengatasi keberhutangan berat di kalangan anggota perkhidmatan awam Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2023-01-30

Rujukan Tahap Risiko Penyalahgunaan Dadah di Kalangan Warga Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2023-02-03

Rujukan Tanggungjawab Penjawat Awam Melindungi Maklumat Rahsia dan Terperingkat Jabatan Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2023-02-06

Rujukan berkenaan Larangan Menyertai Judi Atas Talian Pada Waktu Bekerja Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2023-02-25

Rujukan Pengisian Sistem Keluar Pejabat bagi Tujuan Urusan Rasmi dan Tidak Rasmi Kerajaan Klik untuk lihat butiran