Kerajaan komited perkukuh penyampaian perkhidmatan

KERAJAAN Sabah komited untuk memperkukuh penyampaian perkhidmatannya dengan memperkasakan pentedbiran dan kelengkapan peralatan digital untuk anggota perkhidmatan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Hajii Noor berkata Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (KSTI) Sabah melalui Jabatan Perkhidmatan Komputer (JPKN) dan Sabah Net akan memastikan pendigitalan dibangunkan secara konsisten melalui pelbagai rancangan dan program pendigitalan. JPKN bertanggungjawab membangunkan sistem aplikasi untuk agensi Kerajaan Negeri dan dijangkakan sebanyak 30 sistem aplikasi berciri End-To-End akan dibangunkan.