Tarikh: 2021-01-01

Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2021-01-02

Warga JPKN Bahagian Keselamatan Siber (BKS) Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2021-01-03

Warga JPKN Bahagian Infrastruktur (BIS) Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2021-01-04

Warga JPKN Bahagian Pembangunan Aplikasi (BPA) Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2021-01-05

Warga JPKN Bahagian Perancangan & Penyelidikan (BRP) Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2021-01-06

Warga JPKN Bahagian Operasi Teknikal ICT (BOT) Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2021-01-07

Warga JPKN Bahagian Komunikasi Korporat (BKK) Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2021-01-08

Warga JPKN Bahagian Latihan & Kompetensi (BLK) Klik untuk lihat butiran

Tarikh: 2021-01-09

Warga JPKN Bahagian Pentadbiran & Pengurusan (BPP) Klik untuk lihat butiran