PENGARAH & TIMBALAN PENGARAH

Tarikh: 2021-01-01


Lihat Lanjut


Bahagian Bahagian Keselamatan Siber

Tarikh: 2021-01-02

Warga JPKN Bahagian Keselamatan Siber (BKS)

Lihat Lanjut


Bahagian Infrastruktur

Tarikh: 2021-01-03

Warga JPKN Bahagian Infrastruktur (BIS)

Lihat Lanjut


Bahagian Pembangunan Aplikasi

Tarikh: 2021-01-04

Warga JPKN Bahagian Pembangunan Aplikasi (BPA)

Lihat Lanjut


Bahagian Perancangan & Penyelidikan

Tarikh: 2021-01-05

Warga JPKN Bahagian Perancangan & Penyelidikan (BRP)

Lihat Lanjut


Bahagian Operasi Teknikal ICT

Tarikh: 2021-01-06

Warga JPKN Bahagian Operasi Teknikal ICT (BOT)

Lihat Lanjut


Bahagian Komunikasi Korporat

Tarikh: 2021-01-07

Warga JPKN Bahagian Komunikasi Korporat (BKK)

Lihat Lanjut


Bahagian Latihan & Kompetensi

Tarikh: 2021-01-08

Warga JPKN Bahagian Latihan & Kompetensi (BLK)

Lihat Lanjut


Bahagian Pentadbiran & Pengurusan

Tarikh: 2021-01-09

Warga JPKN Bahagian Pentadbiran & Pengurusan (BPP)

Lihat Lanjut