Visi, Misi, Objektif , Moto, Dasar Kualiti


Hala tuju pentadbiran semasa Kerajaan Negeri Sabah ingin mempercepatkan Program Pembangunan Negeri melalui sasaran 10 bidang keberhasilan negeri yang ingin dicapai pada tahun 2023. Bagi mempastikan kejayaan hala tuju ini, petunjuk prestasi utama (KPI) bagi setiap Kementerian dan agensi telah pun disusun atur termasuk KPI Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
VISI


Peneraju & rujukan utama dalam mengawal selia transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Sabah ke arah Kerajaan Digital menjelang 2025
MISI


Memberi perkhidmatan ICT yang cemerlang serta mesra rakyat untuk kemakmuran Negeri Sabah
OBJEKTIF


Mendukung agenda pembangunan negeri khususnya dalam agenda transformasi Kerajaan Digital Sabah
Dasar Kualiti


JPKN komited dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti berasaskan amalan profesionalisme yang cemerlang
Moto JPKN


Profesionalisme Teras Keunggulan