Pemenang Sebutharga Sepanjang Tahun 2023

Pemenang Sebutharga Sepanjang Tahun 2023
1. JPKN/2023/01– SEBUT HARGA PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ZOOM BAGI AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
Keputusan: RM45,xxx.xx

2. JPKN/2023/03 – PEROLEHAN BAGI PEMBAHARUAN LESEN ADVANCED THREAT PROTECTION & ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE DI BANGUNAN MENARA KINABALU
Keputusan: RM24x,xx.00

3. JPKN/2023/02 R - PEROLEHAN BAGI PEMBAHARUAN LESEN FIREWALL DI MENARA KINABALU, WISMA MUIS, WISMA INNOPRISE, PEJABAT DAERAH (BEAUFORT, KOTA MARUDU, LAHAD DATU), JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI (SANDAKAN, TAWAU), INSAN KENINGAU DAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Keputusan: RM22x,xxx.xx

4. JPKN/2023/05 R - PEROLEHAN AKSESORI, TONER DAN INK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI
Keputusan: RM51,Xxx.Xx

5. JPKN/SDK/2023/01R - MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG KERUSI, MEJA SERTA PERABOT UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI WILAYAH SANDAKAN BAGI TAHUN 2023
Keputusan: RM89,Xxx.Xx

6. JPKN/2023/04R - PEROLEHAN PEMBANGUNAN SISTEM LATIHAN KEMAHIRAN BERSEPADU (SILK) UNTUK JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (JPSM) NEGERI SABAH
Keputusan: RM24x,xxx.xx

7. JPKN/2023/10 - PEMBAHARUAN LANGGANAN LESEN APLIKASI PERISIAN UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
Keputusan: RM15x,xxx.xx

8.JPKN/SDK/2023/01R MEMBEKAL - MENGHANTAR DAN MEMASANG KERUSI, MEJA SERTA PERABOT UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI WILAYAH SANDAKAN BAGI TAHUN 2023
RM89,xxx.xx

9.JPKN/SDK/2023/03R PEROLEHAN PERALATAN ICT BAGI JABATAN-JABATAN SELIAA JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER WILAYAH SANDAKAN BAGI TAHUN 2023
RM2xx,xxx.xx

10.JPKN/SDK/2023/04 PEROLEHAN PERALATAN ICT BAGI JABATAN-JABATAN DI DAERAH TONGOD, DAERAH TELUPID, DAERAH BELURAN DAN DAERAH KINABATANGAN
RM4x,xxx.xx

11.JPKN/SDK/2023/05 PEROLEHAN PERALATAN ICT BAGI JABATAN-JABATAN DI DAERAH TONGOD, DAERAH TELUPID, DAERAH BELURAN DAN DAERAH KINABATANGAN
RM2xx,xxx.xx

12.JPKN/TWU/2023/01 PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH WILAYAH TAWAU
RM2xx,xxx.xx

13.JPKN/TWU/2023/02R PEROLEHAN PERALATAN ICT BAGI PROJEK PEMODENAN BILIK MESYUARAT AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH (AKNS) WILAYAH TAWAU FASA 1 TAHUN 2023
RM1xx,xxx.xx

14.JPKN/TWU/2023/03 PEROLEHAN PERALATAN LIVE STREAMING JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI WILAYAH TAWAU 2023
RM1xx,xxx.xx

15.JPKN/2023/01 SEBUT HARGA PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ZOOM BAGI AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
RM45,xxx.xx

16.JPKN/2023/02R PEROLEHAN BAGI PEMBAHARUAN LESEN FIREWALL DI MENARA KINABALU, WISMA MUIS, WISMA INNOPRISE, PEJABAT DAERAH (BEAUFORT, KOTA MARUDU, LAHAD DATU), JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI (SANDAKAN, TAWAU), INSAN KENINGAU DAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
RM1xx,xxx.xx

17.JPKN/2023/03 PEROLEHAN BAGI PEMBAHARUAN LESEN ADVANCED THREAT PROTECTION & ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE DI BANGUNAN MENARA KINABALU
RM24x,xx.00

18.JPKN/2023/04R PEROLEHAN PEMBANGUNAN SISTEM LATIHAN KEMAHIRAN BERSEPADU (SILK) UNTUK JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (JPSM) NEGERI SABAH
RM24x,xxx.xx

19.JPKN/2023/05R PEROLEHAN AKSESORI, TONER DAN INK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI
RM51,xxx.xx

20.JPKN/2023/06 PEROLEHAN BAGI PEMBAHARUAN LESEN SECURITY MANAGEMENT SOLUTION DI MENARA KINABALU
RM8x,xxx. xx

21.JPKN/2023/08R PEROLEHAN PERKAKASAN DIGITAL SIGNAGE DAN MULTIMEDIA 2023
RM2xx, xxx. xx

22.JPKN/2023/09 PERKAKASAN MULTIMEDIA UNTUK BAHAGIAN OPERASI TEKNIKAL ICT
RM4x,xxx.xx

23.JPKN/2023/10 PEMBAHARUAN LANGGANAN LESEN APLIKASI PERISIAN UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
RM15x,xxx.xx

24.JPKN/2023/11 PERKHIDMATAN SEWA GUNA PERALATAN ICT AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
RM2,xxx,xxx.xx

25.JPKN/2023/12 PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH
RM1xx,xxx.xx

26.JPKN/2023/14 PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK PEMBANGUN SISTEM JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI
RM8x,xxx.xx

27.JPKN/2023/15 PEROLEHAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN PEMANTAUAN BAGI PUSAT DATA KERAJAAN NEGERI, JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI SABAH
RM3x,xxx.xx

28.JPKN/2023/16 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN BARU BATERI SOKONGAN, (UPS BATTERY) BAGI BILIK PERALATAN ICT MENARA KINABALU
RM1xx,xxx.xx

29.JPKN/2023/17 PEROLEHAN KELENGKAPAN ICT DAN IOT UNTUK BAHAGIAN INOVASI DAN DATA RAYA JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI.
RM9x,xxx.xx

30.JPKN/2023/18 LESEN BAGI DATABASE SECURITY SOLUTION UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI
RM1xx,xxx.xx

31.JPKN/2023/19 CYBER SECURITY THREAT SOLUTION UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI
RM2xx,xxx.xx

32.JPKN/2023/20 PEROLEHAN PERKAKASAN DAN PERALATAN ICT BAHAGIAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA
RM1xx,xxx. xx

33.JPKN/2023/21 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN VEEAM BACKUP SOLUTION BAGI PUSAT DATA KERAJAAN NEGERI, JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI
RM1xx,xxx. xx

34.JPKN/2023/22 PEROLEHAN PERKAKASAN DAN PERALATAN ICT BAHAGIAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA
RM95,xxx.xx

35.JPKN/RK/2023/01 PEMASANGAN DAN PENAIKTARAFAN RANGKAIAN KOMPUTER UNTUK JHEAINS (KOTA KINABALU)
RM6x,xxx.xx

36.JPKN/RK/2023/02 PEMASANGAN RANGKAIAN KOMPUTER UNTUK BANGUNAN URUSETIA KENINGAU
RM4x,xxx.xx

37.JPKN/RK/2023/03 PEMBEKALAN CABLE DAN NETWORK TESTER UNTUK BAHAGIAN RANGKAIAN JPKN
RM6x,xxx.xx