1. JPKN/2022/01 – PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH MENGIKUT WILAYAH PANTAI BARAT UTARA

  Keputusan: RM24x,xx.00
  2. JPKN/2022/02 – PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH MENGIKUT WILAYAH PEDALAMAN BAWAH

  Keputusan: RM24x,xx.00  3. JPKN/2022/03 – PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH MENGIKUT WILAYAH PEDALAMAN ATAS

  Keputusan: RM24x,xx.00  4. JPKN/2022/04 – PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH MENGIKUT WILAYAH TAWAU

  Keputusan :RM24x,xx.00  5. JPKN/2022/05 – PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH MENGIKUT WILAYAH SANDAKAN

  Keputusan: RM23x,xx.00
  6. JPKN/2022/06 – PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK PEJABAT-PEJABAT DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR


  Keputusan : RM92,xxx.00  7. JPKN/2022/07 - PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK PEJABAT-PEJABAT DI BAWAH KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

  Keputusan : RM11x,xxx.00  8. JPKN/2022/08 – PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK PEJABAT-PEJABAT DI BAWAH KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN

  Keputusan : RM85,xxx.00  9. JPKN/2022/09 – PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK PEJABAT-PEJABAT DI BAWAH KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

  Keputusan : RM93,xxx.00  10. PEMBAHARUAN LESEN ZOOM MEETING UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH

  Keputusan : RM48,xxx.00  11. JPKN/2022/12 – PEROLEHAN BAGI PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN KESELAMATAN FORTINET DI JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

  Keputusan: RM 15x,xxx.00


  12. JPKN/2022/13 – PEROLEHAN BAGI PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN KESELAMATAN FIREYE DI JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

  Keputusan: RM 19x,xxx.00  13. JPKN/2022/14 – PEROLEHAN BAGI VULNERABILITY ASSESMENT DAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN KESELAMATAN MANAGE ENGINE DI JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

  Keputusan: RM 10x,xxx.00  14. JPKN/2022/15 – PEROLEHAN PERKAKASAN ICT PROGRAM DIGITAL SIGNAGE AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH

  Keputusan: RM28,xxx.00  15. JPKN/2022/16 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK MOBILE LAB JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

  Keputusan: RM 14x,xxx.00  16. JPKN/2022/17 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK ‘MOBILE LAB JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI CAWANGAN WILAYAH TAWAU

  Keputusan: RM52,xxx.00  17. JPKN/2022/18 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK MOBILE LAB JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI CAWANGAN WILAYAH SANDAKAN

  Keputusan: RM52.xxx.00
  18. JPKN/2022/18 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK MOBILE LAB JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI CAWANGAN WILAYAH SANDAKAN

  Keputusan : RM52.xxx.00
  19. JPKN/2022/19 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK MOBILE LAB JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI CAWANGAN WILAYAH PEDALAMAN BAWAH

  Keputusan : RM35,xxx.00  20. JPKN/2022/20 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK MOBILE LAB JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI CAWANGAN WILAYAH PANTAI BARAT UTARA

  Keputusan : RM34,xxx.00  21. JPKN/2022/21 – PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK PEJABAT JHEAINS DI WILAYAH PANTAI BARAT UTARA

  Keputusan : RM 10x,xxx.00  22. JPKN/2022/22 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK JABATAN BENDAHARI NEGERI

  Keputusan : RM32,xxx.00  23. JPKN/2022/23 – PEROLEHAN ICT UNTUK PEJABAT JHEAINS DI WILAYAH PEDALAMAN BAWAH

  Keputusan : RM39,xxx.00  24. JPKN/2022/24 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK PEJABAT-PEJABAT AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH SELIAAN CAWANGAN BANDARAYA

  Keputusan : RM99,xxx.00
  25. JPKN/2022/25 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK MOBILE LAB DEWAN UNDANGAN NEGERI SABAH

  Keputusan : RM 41,xxx.00  26. JPKN/2022/26 – PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK PEMINJAMAN AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH

  Keputusan : RM 24x,xxx.00  27. JPKN/2022/27 – PEROLEHAN PERKAKASAN PERSIDANGAN VIDEO FASA 1 TAHUN 2022

  Keputusan : RM 33,xxx.00  28. JPKN/2022/28 – PEROLEHAN PERKAKASAN ICT UNTUK BAHAGIAN OPERASI TEKNIKAL ICT

  Keputusan : PANGGILAN SEMULA (RECALL)  29. JPKN/2022/28R - PEROLEHAN PERKAKASAN ICT UNTUK BAHAGIAN OPERASI TEKNIKAL ICT

  Keputusan : RM40,xxx.00  30. JPKN/2022/29 - PEROLEHAN PERALATAN BAGI KEPERLUAN SECURITY OPERATION CENTER(SOC) JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

  Keputusan : RM36,xxx.72  31. JPKN/2022/30 -PEROLEHAN BAGI DATABASE SECURITY SOLUTION UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

  Keputusan : RM37,xxx.00  32. JPKN/2022/31 - PEROLEHAN LESEN PEMBAHARUAN PRODUCTION SUPPORT & SUBSCRIPTION FOR VMWARE UNTUK JPKN

  Keputusan : RM23x,xxx.00  33. JPKN/2022/32R - MEMBEKAL PERKAKASAN RANGKAIAN SETEMPAT TANPA WAYAR BAGI BANGUNAN WISMA TUN FUAD

  Keputusan : RM15x,xxx.00  34. JPKN/2022/33R - MEMBEKAL PERKAKASAN RANGKAIAN KAWASAN SETEMPAT TANPA WAYAR BAGI PEJABAT JABATAN CETAK KERAJAAN NEGERI SABAH

  Keputusan : RM41,xxx.00  35. JPKN/2022/34R - MEMBEKAL PERKAKASAN RANGKAIAN SETEMPAT (LAN) BAGI PEJABAT DAERAH TUARAN

  Keputusan :RM44,xxx.00  36. JPKN/2022/35 - PEROLEHAN PERALATAN ICT BAGI PROJEK DIGITASI DOKUMEN MAHKAMAH ANAK NEGERI

  Keputusan : RM26,xxx.00  37. JPKN/2022/36 - PEROLEHAN PEMBAHARUAN LESEN "PERISIAN PEMANTAUAN BAGI PUSAT DATA KERAJAAN NEGERI" JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

  Keputusan : RM29,xxx.00  38. JPKN/2022/38 - PEROLEHAN PERALATAN ICT AGENSI KEERAJAAN NEGERI SABAH MELALUI PERUNTUKAN TAMBAHAN TAHUN 2022

  Keputusan : RM6xx,xxx.xx  39. JPKN/2022/39 - PEROLEHAN PERISIAN PRODUKTIVITI PEJABAT ‘MICROSOFT OFFICE’ UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH MELALUI PERUNTUKAN TAMBAHAN TAHUN 2022

  Keputusan : RM69,xxx.xx  40. JPKN/2022/40 - PEROLEHAN PERKAKASAN ICT PROGRAM TRANSFORMASI DIGITAL SEKTOR AWAM NEGERI MELALUI PERUNTUKAN TAMBAHAN

  Keputusan : RM45,xxx.xx  41. JPKN/2022/41 - PERKHIDMATAN SEWA GUNA PERALATAN ICT AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH
  42. JPKN/2022/42 - Memperbaharui Penyelenggaraan Perkhidmatan Perkakasan APC Pusat Data Kerajaan Negeri Elegant Aspire Sdn Bhd

  Keputusan : RM21x,xxx.xx  43. JPKN/2022/43 - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Penggantian Baru Bateri Sokongan, (UPS Battery) Bagi Pusat Data Kerajaan Negeri

  Keputusan : RM17x,xxx.xx  44. JPKN/2022/44 - Membekal Perkakasan Rangkaian Setempat (LAN) & Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (WLAN) Bagi Pejabat Daerah Putatan

  Keputusan : RM34,xxx.xx  45. JPKN/2022/45 - Pembaharuan Lesen Zoom Agensi Kerajaan Negeri Sabah

  Keputusan : RM31,xxx.xx  46. JPKN/2022/46 - Pembaharuan Lesen Microsoft Office 365 Agensi Kerajaan Negeri Sabah

  Keputusan : RM42,xxx.xx  47. JPKN/2022/47 - Pembaharuan Lesen Adobe Agensi Kerajaan Negeri Sabah

  Keputusan : RM103,xxx.xx