Memorandum Persefahaman (MoU) antara Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) dan CyberSecurity Malaysia (CSM)

Satu Memorandum Persefahaman (MoU) antara Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) dan CyberSecurity Malaysia (CSM) telah ditandatangani pada 25 Ogos 2022, bertujuan untuk mengesahkan kerjasama bagi melaksanakan Program CyberGuru di Negeri Sabah, dengan berfokuskan program Pensijilan Certified Information Security Awareness Manager (CISAM). Ia merupakan satu program latihan dan pensijilan ikhtisas yang memberi pengetahuan praktikal bagi membolehkan para pegawai perkhidmatan awam Sabah membangun dan mengurus program kesedaran keselamatan siber dalam organisasi mereka. MoU ini dimeterai berdasarkan keperluan utama untuk memperkasa pelaksanaan program kesedaran keselamatan siber yang dijalankan ketika ini, iaitu ia perlu diuruskan dengan lebih teratur di dalam setiap organisasi, di mana ini memerlukan pegawai dalam organisasi yang terlatih untuk membantu JPKN dalam meningkatkan tahap kesedaran keselamatan siber.