Sijil Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015

Tarikh Dikeluarkan : 23 Disember 2021
Tarikh asal pensijilan : 23 Disember 2021
Tarikh Luput: 22 Disember 2024
No. Pensijilan: QMS 03767

Skop Pensijilan:
PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN UNTUK KERAJAAN NEGERI SABAH MERANGKUMI AKTIVITI-AKTIVITI BERIKUT:

1) PENGURUSAN PERKHIDMATAN PEMBEKALAN PERALATAN ICT
2) PEMBANGUNAN APLIKASI BAHARU
3) PENGURUSAN KESELAMATAN SIBER
4) PERKHIDMATAN MULTIMEDIA
5) PERKHIDMATAN MEJA BANTUAN
6) PERKHIDMATAN KONSULTASI RANGKAIAN
7) PERKHIDMATAN PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA
8) PERKHIDMATAN SOKONGAN KEPADA AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA