Pengarah-pengarah JPKN

1. Chiang On Khiong
(1 Julai 1976 Hingga 30 Julai 1988)

2. Koh Choon Kong
(1 Ogos 1988 Hingga 30September 2003)

3. Datuk Dr.Hj Mingu Bin Hj Jumaan
(9 September 2003 Hingga 27 Februari 2019)

4. Ernywati Dewi Binti Abas
(12 April 2019 Hingga Sekarang)