Produk JPKN

Polisi Keselamatan ICT (sgCERT)

Amaran Keselamatan, Malware & berita terkini

Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik (SPDE)

Sistem pengurusan fail secara online bagi meningkatkan KECEKAPAN pengurusan fail.

Sinaging Web

Sinaging Web adalah templat laman sesawang yang boleh diguna pakai oleh semua jabatan / agensi / kementerian di bawah Kerajaan Negeri Sabah. Kesemua templat yang disediakan adalah mudah, ringkas dan mesra paparan.

S3P

Sistem Pengurusan Peruntukan Dan Pembayaran Kerajaan Negeri Sabah

BayuDrive

Perkhidmatan Cloud Storage untuk kakitangan Kerajaan Negeri Sabah.

Sokongan (Helpdesk)

Memberi Perkhidmatan sokongan ICT termasuk pembaikan peralatan,rangkaian, perisian sistem, pengurusan akaun mel elektronik serta kawalan ke atas instalasi aplikasi dan perisian ke komputer, dan perkhidmatan pemasangan kawalan antivirus serta windows update.

Sistem Permohonan Aplikasi

Pembangunan Portal JPKN adalah untuk memudahkan urusan permohonan sistem dan pemantauan proses pembangunan sistem aplikasi. Capaian melalui Intranet Sahaja

Sistem Permohonan Latihan Industri

Memberi Peluang dan pengalaman kepada para pelatih bekerja dalam sektor kerajaan