Penerbitan , Dasar & Pekeliling ICT

PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI (OACP) Kementerian Sains,Teknologi Dan Inovasi Sabah (KSTI) 2021-2025

Keperluan Mengambil Tindakan Susulan Segera Untuk Mengukuhkan Keselamatan Semua Sistem Aplikasi Dan Laman Web Kerajaan Negeri

Surat Pekeliling ini bertujuan bagi mengambil perhatian yang serius berhubung ancaman penggodam untuk menggodam aplikasi-aplikasi sistem milik Kerajaan Negeri dan Laman Web Kerajaan Negeri.

PELAN STRATEGIK JPKN 2021-2025

Pelan Strategik 2021-2025 JPKN ini digubal bertujuan untuk menerangkan hala tuju perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan penggunaan ICT bagi tempoh lima (5) tahun serta menyediakan satu pelan tindakan ICT yang menyeluruh dan sistemetik.

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL 18 tahun 2009 Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan Negeri mengenai perubahan had nilai dan tatacara pengurusan perolehan secara sebuthrga bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja.

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL 18 tahun 2009 Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Agensi Kerajaan Negeri mengenai tambahan dan perubahan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan mengenai pengurusan perolehan Kerajaan Negeri.

Tatacara Pengurusan Perekodan Aset Alih Kerajaan Negeri Sabah

Memastikan kelancaran proses perekodan aset kerajaan tidak terjejas dalam tempoh pengemaskinian.

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.7/2017 Peraturan dan Pengiktirafan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi) mengenai Peraturan dan Pentakrifan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah.

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.6/2017 Garis Panduan Peraturan Dan Had Harga Maksima Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Perkhidmatan Awam Negeri

Pekeliling ini dikeluarkan sebagai penambahbaikan kepada pekeliling bilangan 06/2008 bertarikh 25 April 2008

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.2/2011 Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan ini bertujuan untuk memaklumkan semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun (Agensi) mengenai Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaaan.

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri BIL. 9/2010 Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Pekeliling ini bertujuan untuk memperkemas dan memantapkan peraturan Pengurusan Aset Alih di Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri.

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan BIL.2/1995 Tatacara Penyediaan, Penerimaan Tender Tempatan

Surat pekeliling Kementerian Kewangan Negeri ini bertujuan untuk menerangkan tatacara penyediaan, penilaian dan penerimaan tender tempatan bagi perolehan Kerajaan di semua Kementerian/Jabatan Kerajaaan Negeri.

Pekeliling E-Waste

Pekeliling Kementerian Kewangan 3/2013 - Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri.