SEMINAR ICT KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI MAKANAN TAHUN 2023

Tarikh: 2023-02-08

Penganjuran Seminar ICT 2023 Sektor Awam Negeri Peringkat Wisma Pertanian Sabah ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada semua peserta seminar dan memenuhi objektif seminar demi memartabatkan perkhidmatan awam negeri melalui ICT khususnya untuk warga kemneterian pertanian, perikanan dan industri makanan sabah.