Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

Tarikh: 2022-09-13

Sesi perbincangan bagi memastikan sistem pengurusan kualiti sentiasa berkesan dan sesuai untuk dilaksanakan. MKSP dipengurusi oleh ketua Jabatan dan urusetia adalah wakil daripada Bahagian Komunikasi Korporat dan Bahagian - bahagian di Ibu pejabat JPKN.