Lawatan Kerja Sektor Keselamatan ICT, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK), University Malaysia Sabah

Tarikh: 2022-06-20

20/6/2022 Lawatan Kerja Sektor Keselamatan ICT, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK), University Malaysia Sabah ke Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri. Tujuan lawatan ini adalah untuk perbincangan/perkongsian pengalaman pengurusan Keselamatan Siber , dan Pengurusan Pusat Data.