Lawatan Kerja Rasmi Jpkn Bersama Sabahnet Ke Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri Wilayah Pedalaman Bawah.

Tarikh: 2022-06-13

13/6/2022 [HARI PERTAMA] Lawatan Kerja Rasmi Jpkn Bersama Sabahnet Ke Jabatan danAgensi Kerajaan Negeri Wilayah Pedalaman Bawah. Lawatan ini bertujuan bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada orang awam dan memantau pelaksanaan pembangunan ICT Wilayah Pedalaman Bawah. Program ini akan menjadi usaha berterusan jabatan untuk memastikan semua isu berkaitan ICT ditangani sewajarnya untuk Transformasi Digital yang progresif.