Lawatan Bahagian Pentadbiran Pengurusan ke Pejabat Cawangan JPKN

Tarikh: 2022-09-23

Lawatan Bahagian Pentadbiran Pengurusan ke Pejabat Cawangan JPKN. Tujuan lawatan ini diadakan adalah untuk memantau pengurusan pentadbiran di semua pejabat JPKN Cawangan meliputi aspek kakitangan, rekod, aset, kenderaan, kaunter, bangunan dan kemudahan. Ianya diharapkan dapat memantapkan pengurusan pentadbiran di pejabat tersebut.