Konvesyen Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) Malaysia 2022

Tarikh: 2022-09-22

Konvesyen Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) Malaysia 2022, anjuran Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA), Majlis Keselamatan Negara (MKN), yang diadakan pada 20-22 September 2022 di Putrajaya telah dihadiri oleh Puan Pengarah dan KPP(Keselamatan Siber). Dengan tema "Ke Arah Perkhidmatan Digital Yang Selamat di Malaysia", konvensyen ini dihadiri 400 delegasi, menampilkan 31 orang penceramah, 21 pempamer, dan 4 sesi perbincangan panel. Konvensyen ini telah membincangkan pelbagai topik penting, termasuk yang berikut: (1) Keselamatan Digital: Peranan dan Tanggungjawab ICTSO / CISO (2) Lanskap Keselamatan Digital: Isu, Cabaran dan Ancaman Keselamatan Siber Negara (3) Ransomware Attack: Cases In Malaysia & How To Protect (4) High Profile Cyber Attacks on Critical Infrastructure (5) Cyber Attack is Inevitable: How do you recover from one (6) Blockchain dalam Perkhidmatan Awam (7) Digital Trust, Digital Security and Paperless Transformation (8 ) Date Leakage Technology: How Organisations Protect Their Digital Information? (9) Cyber Crisis: We Are All Targets (10) Cloud Security