Bengkel Kajian Semula Pelan Strategik JPKN 2021-2025 Dan Pelaporan Status & Pelaksanaan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Sektor Awam 2021-2025

Tarikh: 2022-08-02

Bengkel Kajian Semula Pelan Strategik JPKN 2021-2025 Dan Pelaporan Status & Pelaksanaan Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Sektor Awam 2021-2025