BENGKEL KAJIAN SEMULA PELAN STRATEGIK & PENETAPAN HALA TUJU JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI

Tarikh: 2022-09-24

BENGKEL KAJIAN SEMULA PELAN STRATEGIK & PENETAPAN HALA TUJU JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI bertempat di Sutera Harbour Resort, Kota Kinabalu pada 23hb - 24hb september 2022. Bengkel ini membincangkan dan menetapkan semula hala tuju domain-domain ICT dalam JPKN serta menambahbaik pelan strategik JPKN selaras hala tuju yang dirancang.