AMANAT SKN 2022

Tarikh: 2022-03-03

[3/3/2021] Kakitangan Ibu Pejabat, Cawangan dan KSIT JPKN turut menyaksikan Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah,YB Datuk Seri Panglima Sr. Haji Safar bin Untong, JP secara Live Stream di lokasi masing-masing.