LAWATAN KERJA RASMI JPKN BERSAMA SABAHNET KE JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA

Tarikh: 2022-07-14

Lawatan ini bertujuan bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada orang awam dan memantau pelaksanaan pembangunan ICT Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah (JPDS) W.P Labuan . Program ini akan menjadi usaha berterusan jabatan untuk memastikan semua isu berkaitan ICT ditangani sewajarnya untuk Transformasi Digital yang progresif.