VISI

Peneraju & rujukan utama dalam mengawal selia transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Sabah ke arah Kerajaan Digital menjelang 2025