Visi, Misi, Objektif , Moto, Dasar Kualiti

Hala tuju pentadbiran semasa Kerajaan Negeri Sabah ingin mempercepatkan Program Pembangunan Negeri melalui sasaran 10 bidang keberhasilan negeri yang ingin dicapai pada tahun 2023. Bagi mempastikan kejayaan hala tuju ini, petunjuk prestasi utama (KPI) bagi setiap Kementerian dan agensi telah pun disusun atur termasuk KPI Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi