Visi/Misi & Objektif

 

Visi

Peneraju Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Untuk Mencapai Kerajaan Pintar.

 

Misi

Memberikan Perkhidmatan ICT Yang Cemerlang Kepada Kerajaan Negeri Bagi Mendampingi Masyarakat.

 

Objektif

 • Bertindak sebagai pusat perkhidmatan ICT bagi Kerajaan Negeri Sabah.
 • Memperkenal dan menyelaras perancangan serta kemajuan ICT.
 • Memperbaiki sistem dan tatacara pelaksanaan dan penggunaan ICT.
 • Memastikan penggunaan kos perbelanjaan yang berpatutan dalam pelaksanaan dan penggunaan ICT.
 • Mempertingkatkan kecekapan, keberkesanan dan produktiviti sumber tenaga manusia dan penggunaan ICT.
 • Mempiawaikan dokumentasi, data, rekod, prosedur dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan ICT.
 • Mengintegrasi aplikasi komputer yang berkaitan dengan sistem maklumat pengurusan.
 • Menyediakan latihan kepada para pengguna ICT bagi mempertingkatkan pengetahuan serta memperolehi pengalaman dalam penggunaan ICT.
 • Memastikan perubahan wajar dan licin daripada sistem manual kepada sistem berkomputer.
 • Mengurus dan mengendalikan operasi penggunaan sistem aplikasi ICT dan data-data rasmi Kerajaan Negeri serta penyimpanan sentiasa “realiable” dan terjamin.
 • Memastikan dan mengawal keselamatan ICT Kerajaan Negeri sentiasa terjamin.

Galeri

Peta Lokasi

Alamat Perhubungan

  • Ibu Pejabat
  • Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
  • Tngkt 6 & 7, Blok A
  • Pusat Pentadbiran Negeri Sabah
  • Jalan UMS, Teluk Likas
  • 88400 Kota Kinabalu, Sabah.