No Rujukan Keterangan Jenis Perolehan Tarikh Tutup Borang
JPKN/2017/16 PEROLEHAN PEMBAHARUAN LESEN PRODUCTION SUPPORT AND SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI Peralatan Komputer 25-09-2017, 10.00 Pagi Panggilan Sebutharga