No Rujukan Keterangan Jenis Perolehan Tarikh Tutup Borang
JPKN/2018/11(R) PEROLEHAN KELENGKAPAN IBU PEJABAT JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI SABAH Peralatan Pejabat 02-07-2018, 10.00 Pagi Panggilan Sebutharga
JPKN/2018/10 PEROLEHAN & PEMASANGAN PERALATAN RANGKAIAN SETEMPAT (LAN) & WIRELESS BAGI JABATAN PERTANIAN DAERAH TENOM Rangkaian Komputer 27-06-2018, 10.00 Pagi Panggilan Sebutharga