No Rujukan Keterangan Jenis Perolehan Tarikh Tutup Borang
JPKN/2018/22 PEROLEHAN PEMBAHARUAN LESEN NETSPARKER STANDARD UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI SABAH Perlesenan Perisian 23-10-2018 Panggilan Sebutharga
JPKN/2018/21 PEROLEHAN PEMBAHARUAN PERISIAN MICROSOFT SECARA OPEN VALUE GOVERNMENT DENGAN FAEDAH SOFTWARE ASSURANCE (SA) UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI SABAH Perlesenan Perisian 23-10-2018 Panggilan Sebutharga
JPKN/2018/23 PEROLEHAN MIKROKOMPUTER DAN KOMPUTER RIBA UNTUK AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH 2018 FASA 4 Peralatan Komputer 23-10-2018 Panggilan Sebutharga
JPKN/2018/20 PEROLEHAN & PEMASANGAN PERALATAN RANGKAIAN SETEMPAT (LAN) BAGI IBU PEJABAT JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI. Peralatan Rangkaian 23-10-2018 Panggilan Sebutharga