Nama Sambungan No.Telefon Bahagian
Dr.Haji Mingu Haji Jumaan 8888 368888 Pengarah
Cornelia Gregory Kolopis Han 8998 368998 Perancangan
Ernywati Abas 8877 368877 Latihan Dan Kompetensi
Irene Ling 8868 368868 Perancangan
Voo Chau Lun 8817 368817 Perkhidmatan Rangkaian Dan Sokongan
Sariwan Jamanih 8996 368996 Perhubungan Korporat
Ebenezer Godomon 8818 368818 Pusat Data Kerajaan Negeri
Daniel Ng 8887 368887 Keselamatan
Edi Abdul Majid 8890 368890 Keselamatan
Bridget Geoffrey Lojonon 8891 368891 Penyelidikan Teknologi
Elezabeth Tai 8808 368808 Pembangunan
Chrysostom Abah 8988 368988 Perancangan
Ornest Mosusi 8869 368869 Perancangan
Noraini Bte Matali 8987 368987 Pembangunan Sistem
Arjuna Abdullah 8831 368831 Penyelidikan Teknologi
Rozitah Mohd Rah 8886 368886 Perkhidmatan Multimedia
- 8878 368878 Pentadbiran Dan Pengurusan
Narata Dimis 8816 368816 Perhubungan Korporat
Rafidah Ali Hassan 8977 368977 Pembangunan Sistem
Mohd Saifuddin Bin Karim 8816 368816 Perhubungan Korporat
Nurfarahain Azira Bte Abdullah 8910 368910 Latihan Dan Kompetensi
Mohd Ridzuan Ramli 8830 368830 Perkhidmatan Rangkaian Dan Sokongan
Donald Monjohi 8873 368873 Keselamatan
Monica Latius 8896 368896 Penyelidikan Teknologi
Agnes Liang 8970 368970 Pembangunan Sistem
Dicky Malanjun 8820 368820 Pusat Data Kerajaan Negeri
Teddy Romeo Donald 8828 368828 Pusat Data Kerajaan Negeri
Mohd Razaleigh Yusof 8822 368822 Pusat Data Kerajaan Negeri
Awang Hamzah Awang Ahmad 8972 368972 Pembangunan Sistem
Yazid Yuzairie Yunos 8980 368980 Pembangunan Sistem
Rozaime Abd Rashid 8833 368833 Perkhidmatan Multimedia
Noorhidayah Ameenuddin 8979 368979 Pembangunan Sistem
Mohd.Rozlan Bin Jaafar 8876 368876 Latihan Dan Kompetensi
Mohd. Shahiddin Jainuddin 8910 368910 Latihan Dan Kompetensi
Awang Aizamuddin Awang Damit 8829 368829 Perkhidmatan Rangkaian Dan Sokongan
Mohd. Faizal Heesyam Mohd. Kassim 8811 368811 Pembangunan Sistem
Mohd Shukri Kassim 8823 368823 Pusat Data Kerajaan Negeri
Zaim Yazirwan 8827 368827 Perkhidmatan Rangkaian Dan Sokongan
Salia @ Selia Stong 8971 368971 Pembangunan Sistem
Stevenson John 8982 368982 Pembangunan Sistem
Mohammad Edzuan Salimi 8832 368832 Perkhidmatan Multimedia
Louis Tokuzip 8837 368837 Keselamatan
Mohd Alvian Zaidy 8838 368838 Keselamatan
Nazila Mawar Nuati 8879 368879 Pentadbiran Dan Pengurusan
Dg. Mariah Dolah 8862 368862 Pentadbiran Dan Pengurusan
Jessina Japri 8893 368893 Keselamatan
Mohd Faizal Yunos 8839 368839 Keselamatan
Jennefer Mosia 8873 368873 Keselamatan
Asmah Din Kassim 8902 368902 Perancangan
Jane Rita Gondipon 8872 368872 Latihan Dan Kompetensi
Alimah Ahmad 8872 368872 Latihan Dan Kompetensi
Winnifred Jouny 8821 368821 Perkhidmatan Rangkaian Dan Sokongan
Julita Mujim 8893 368893 Perhubungan Korporat
Rosnie Naming 8892 368892 Perhubungan Korporat
Operetor PDKN 8911 368911 Pusat Data Kerajaan Negeri
Larassa Yuming 8871 368871 Perkhidmatan Multimedia
Mohd Hamdan Salin 8910 368910 Perkhidmatan Multimedia
Denisius Linus Beting 8881 368881 Perkhidmatan Rangkaian Dan Sokongan
Pejabat Am 2 8920 368920 Pentadbiran Dan Pengurusan
Sahari Talip 8910 368910 Perkhidmatan Multimedia
Seni Sibun 8910 368910 Perkhidmatan Multimedia
Buati Awang 8889 368889 Pejabat Pengarah
Rosleh Taip 8863 368863 Pentadbiran Dan Pengurusan
Emilda Edmund 8618 368918 Pentadbiran Dan Pengurusan
Pejabat Am 1 8863 368863 Pentadbiran Dan Pengurusan
Syarifah Hudin 8883 368883 Pentadbiran Dan Pengurusan
Jeannete Ewang Matais 8919 368919 Pentadbiran Dan Pengurusan
Irene Ahmad 8919 368919 Pentadbiran Dan Pengurusan
Kembali Seterusnya